Visie

Ons doel is om kinderen van 2 t/m 12 jaar op te leiden tot wereldwijze, kritisch denkende wereldburgers. Kinderen krijgen op onze school volop kansen om hun eigen identiteit te ontwikkelen, talenten te ontdekken en leren te gebruiken.

Onze school heeft een open houding naar de gemeenschap van Koningslust en legt hierin een directe relatie tussen school en maatschappij. Samen leren en leven wij in de kleine kern. Samenwerking en verbinding staan hierin centraal. Het leren ontstaat door te ervaren, beleven, leren en begrijpen. Deze cyclus is dan ook steeds in ons onderwijs te zien. Ieder kind leert op zijn of haar manier. De een leert door iets te doen, de ander moet het voor zich zien en nog een ander moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen voor het te kunnen begrijpen. Samen met de kinderen, ouders en het schoolteam werken wij voortdurend aan een fijne veilige sfeer, waarin wij vanuit een open basis en gezamenlijke verantwoordelijkheid met elkaar kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren. Wanneer er een basis is van veiligheid en vertrouwen, kunnen kinderen groeien en zich ontwikkelen. Zo leren wij onze kinderen dat fouten maken mag en dat ieder kind op avontuur mag gaan om te leren en te ontdekken.

Onze kernwaarden:

1. Samenwerken en verbinden

2. Ervaren en beleven

3. Leren en begrijpen

4. Veiligheid en vertrouwen