OR & MR

Medezeggenschapsraad

Binnen de medezeggenschapsraad vervullen twee ouders en twee leerkrachten de taak tot medezeggenschap. De raad heeft advies- en instemmingsrecht. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze GMR treedt in overleg met het overkoepelend bestuur van Stichting Prisma. Afgevaardigden van de medezeggenschapsraden van de diverse scholen hebben zitting in de GMR.

De medezeggenschapsraad is een afvaardiging van ouders die in samenspraak met de directie en de leerkrachten overleggen over lopende zaken en toekomstige ontwikkelingen op school. De medezeggenschapsraad op KC Avonturier wil voor de ouders en leerkrachten een klankbord zijn.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad worden in het begin van het schooljaar middels de kalender en  in de ISY-agenda van de school bekend gemaakt. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij er over individuele personen wordt gesproken. Heeft u interesse om deze avond bij te wonen, dan dient u dit vooraf bekend te maken en wordt er gekeken of de agenda dit toelaat.

Op het moment dat het laatste kind de school verlaat, maakt de ouder geen deel meer uit van de medezeggenschapsraad.

Binnen deze geleding worden onderwijskundige zaken besproken met als doel het onderwijs, zoals gegeven op de Avonturier, verder uit te bouwen en te verbeteren. Enkele voorbeelden zijn:– De visie van de Avonturier over ontwikkeling en leren van kinderen.– Verantwoordelijkheid: leerkracht/leerlingen, ouders/school– Op welke manier krijgen we input van de ouders van de Avonturier– De tussenopbrengsten (DIA/CITO middenversie) en eindopbrengsten en de eindtoets groep worden geëvalueerd in de medezeggenschapsraad.

 

Leden van de MR

Namens de ouders:

Chris Boger
Ruud Koch (voorzitter)
Natalja Kremers

Namens het team:
Daniëlle Peters
Inge Bruijnen

Emailadres: medezeggenschapsraad@avonturier.nl

Verslagen MR
Het jaarplan en de notulen van MR vergaderingen zijn op school in te zien.