Verkeer

Wij vinden bij verkeersonderwijs de houding van het kind in het verkeer zeer belangrijk. Wij proberen de ouders er bewust van te maken dat een goede houding bij kinderen wordt gestimuleerd wanneer ook zij hier hun verantwoordelijkheid in nemen.

In de onderbouw is het vakgebied verkeer geïntegreerd binnen verschillende thema’s zoals vervoer, de politie, waar wonen wij etc. Daarbij wordt aandacht besteed aan de regels, de verkeersborden en afspraken die er zijn binnen het verkeer. De kinderen worden zich spelenderwijs bewust van verkeersregels, hun gedrag en verantwoordelijkheid wanneer zij aan het verkeer deelnemen. Waar mogelijk gaan de kinderen buiten, op de speelplaats of in de wijk oefenen. Wij praten hier dan over ervaren, beleven, leren, begrijpen. E.e.a. wordt gedaan in overleg met de verkeersouders van onze school.

De midden- en bovenbouw maken gebruik van de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. (Op Voeten en Fietsen en de Jeugd Verkeerskrant.) Ook hier staat praktisch oefenen, waar mogelijk, voorop. Uiteraard beantwoorden deze kranten aan de kerndoelen die voor verkeer beschreven staan. De kinderen raken vertrouwd met de verschillende rollen die zij in het verkeer kunnen hebben zoals; speler, wandelaar, fietser, bestuurder. De verschillende verkeerskranten houden rekening met het niveau en de beleving van de verschillende bouwen.

 

In de groepen 7 en 8 nemen de kinderen deel aan het schriftelijk en praktisch verkeersexamen. Ook wordt er aandacht besteed aan de school – thuisroute op het moment dat zij overstappen naar het Voortgezet Onderwijs. Dit doen we d.m.v. het houden van een fietscontrole, het proef fietsen van de examenroute en het oefenen van het schriftelijk examen via internet.

Daarnaast krijgen de kinderen van groep 7 -8 uitleg over de dode hoekspiegel van een vrachtauto. Dit wordt begeleid door Veilig Verkeer Nederland.

Verkeer is een onderdeel van ons onderwijsaanbod naar de kinderen.

Uiteraard zijn ouders mede verantwoordelijk voor het ondersteunen van hun kind tijdens hun deelname aan het verkeer. Dit kan d.m.v. goede voorbeelden maar ook door met de kinderen te praten over de diverse situaties waarin ze zich bevinden.