Teamleden

Directeur
Wendy Brink MA-DI-DO-VR
 
Peuters Hoera
            MA-WO-DO-VR
 
Groep 1-2-3
Carla Custers WO-DO-VR
Tineke Kersten MA-DI-WO-DO-VR
 
Groep 4-5  
Renee van Soest MA-DI-VR
Inge Bruijnen  DI-WO-DO
 
Groep 6-7-8  
Daniëlle Peters MA-DI-WO-DO-VR
 
Onderwijsassistente     
Willemien Ghielen MA-DI-DO